Norway

Ville rive 6000 boliger i Oslo for å gjøre plass til trafikkmaskinEtter en studietur til Amerika bestemte Oslo kommune seg for å rive 6000 boliger og bygge et monster av en vei tvers…


Source link

Related Articles

Back to top button