Norway

Viktige problemer, gale tall

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Tidligere konsernsjef Inge K. Hansen tar i en fyldig kronikk i Aftenposten 30. november opp viktige problemstillinger omkring det han mener er sløseri og manglende effektivisering av norsk økonomi. Dessverre er ingen av tallene han bruker, egnet til å underbygge kritikken.

Det er ikke «detaljkontroll» å påpeke dette, da flere av feilene opptrer også i andre sammenhenger og kan lede til misforståelser om norsk økonomi i sammenligning med andre land:

  • En påstått svært høy offentlig utgiftsandel (60 prosent) kan for ca. 10 prosent enheters del tilskrives at vi, ulikt andre land, har et oljefond som «alle er enige om» å bruke av.
  • En påvist høy andel offentlig ansatte som mest forklares av at utdanning og helse drives av stat og kommune og ikke i privat regi som i andre land.
  • Et påstått høyt antall «utenfor arbeidslivet» som ikke er forklart i artikkelen. Det komprimerte og mer relevante faktum er at tallet på sysselsatte som andel av befolkningen er blant de høyeste i verden.

Det er likevel slik, som Hansen skriver, at vi trolig har et av verdens høyeste nivåer på «målt sykefravær». Blant annet av den grunn at det ikke finnes helt sammenlignbare tall for slik måling mellom land, kreves det adskillig og mer omfattende analyse for å trekke konklusjoner om de eventuelle årsakssammenhenger (høye trygder) Hansen nokså bastant hevder.

Stein Reegård, tidligere sjeføkonom


Source link

Related Articles

Back to top button