Norway

Strømprisen gir ingen ekstra momsmilliarder

Kort sagt, fredag 27. januar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Støre kan vel ikke skylde på krigen for at staten tar inn milliarder ekstra i moms på strøm?» spør Espen Gaarder Haug i Aftenposten 23. januar. Han vil redusere merverdiavgiften på strøm for å få ned strømprisen.

Når strømprisen stiger mye, vil statenes momsinntekter øke kraftig, argumenterer Haug. Han presiserer ikke at det er momsinntektene fra strøm som øker, men skriver generelt at staten tar inn ekstra milliarder i moms.

Det er viktig å være klar over at selv om høyere strømpris isolert øker inntektene fra merverdiavgift på strøm, vil ikke denne prisøkningen gi høyere momsinntekt for staten totalt sett.

Når inntektene til husholdningene er gitt, må økt beløp brukt på strøm motvirkes av reduksjon i annet momsbeskattet forbruk. Det er husholdningsbudsjettene som bestemmer forbruket og dermed momsinntektene til staten. Strømprisen gir ingen ekstra momsmilliarder å dele ut.

Haug er også opptatt av hvor mye som betales i strømmoms i forhold til produksjonskostnaden på strøm. De lave produksjonskostnadene har vært en gjenganger i strømdebatten, men er fullstendig irrelevante og bør holdes utenfor. Det er knapphet på vann og vind og høye gasspriser som bestemmer tilgangen på strøm – og dermed hva prisene må være for å begrense etterspørselen og unngå rasjonering.

Vidar Christiansen, professor emeritus, Økonomisk institutt, UiO


Source link

Related Articles

Back to top button