Norway

Misforståelser om tarmkreftscreening

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 22. november gir Kristin Ranheim Randel og Therese Talmo-Rønn et tilsvar til vår kronikk «Stopp innføringen av nasjonalt screeningprogram for tarmkreft».

Et sentralt poeng i vår kronikk er at nyere forskning ikke viser signifikant nedgang i dødelighet av tarmkreft eller total dødelighet. Pussig nok kommenteres ikke dette i tilsvaret fra Kreftregisteret. Randel og Talmo-Rønn ønsker å oppklare misforståelser, og da hadde vi ventet at dette poenget i det minste ble adressert.

Ut fra tilsvaret er det også nærliggende å tenke at de har misforstått forskningen de selv refererer. Studien de viser til, fant en signifikant økning av angstsymptomer hos dem som deltok i lignende screeningprogram. Dette gjaldt spesielt de mest sårbare pasientene som allerede hadde angstplager.

Det er ingen som bestrider høy forekomst av tarmkreft i Norge, ei heller at det finnes lignende screeningprogrammer i andre land. Å stadfeste at det finnes politisk vilje til å innføre et nytt screeningprogram, må også anses som å slå inn åpne dører.

I sitt forsvar for programmet gjentas poenget om at «det er bra at det nå gis et tilbud som kan bidra til at sykdommen oppdages så tidlig som mulig». Vi hadde sagt oss enige hvis det viste seg at screening mot tarmkreft faktisk hadde effekt.

Erlend Hassel, overlege, St. Olavs hospital

Mari Holm, fastlege


Source link

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button