Norway

Kraftig fall for brukte Obos-boliger i Oslo

Ikke siden finanskrisen har prisene på brukte Obos-boliger falt så kraftig.

Publisert: Publisert:

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 4,7 prosent fra oktober til november. På landsbasis var nedgangen 4,2 prosent.

– Forrige gang prisene sank omtrent like mye, var i november 2008. Samtidig er det viktig å se nedgangen i sammenheng med at OBOS-prisene gikk mindre ned enn totalmarkedet i oktober, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Samlet har OBOS-prisene i oktober og november falt med 5,1 prosent i hovedstaden. Siden toppen i august i år er OBOS-prisene ned 8 prosent. Det skjer etter en sterk prisøkning i starten av året.

  • I Oslo har OBOS-prisene så langt i år steget med 2,8 prosent
  • De tolv siste månedene er prisoppgangen i Oslo 2 prosent
  • Hittil i år er prisene på landsbasis opp 3,6 prosent
  • Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 74.535 kroner i Oslo-området i november, og 64.373 kroner på landsbasis

I oktober falt prisene på brukte Obos-boliger i Oslo med 0,5 prosent. Fallet var mindre enn fryktet, etter et markant fall i september.

Venter prisnedgang

Sjeføkonom Sissel Monsvold tror at boligprisene skal fortsette å falle i tiden fremover.

– Vi tror prisene vil gå noe ned i desember og de neste månedene som følge av renteoppgang, høye levekostnader og flere usolgte bruktboliger. Unntaket er januar neste år. Da tilsier sesongmønsteret at prisene vil kunne stige noe, sier hun.

Men, et fortsatt stramt arbeidsmarked, god lønnsvekst og befolkningsøkning taler for at prisfallet neste år ikke blir dramatisk, mener sjeføkonomen.

– Samtidig er usikkerheten stor, sier hun.

Antallet omsetninger i Oslo i november var 8 prosent lavere enn rekordnivået i november i fjor. Samtidig ble det omsatt flere boliger enn i 2019 og bare litt færre enn snittet de fem siste årene.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.


Source link

Related Articles

Back to top button