Norway

Dyreste dollar siden 2020: – Risikoen er at kronen svekkes enda mer

En dollar kan nærme seg 11 kroner mot slutten av året, tror Nordea Markets. Det gjør det dyrere å dra på utenlandsferie eller handle fra USA.

STERKERE DOLLAR: Valutastrateg Dane Cekov i Nordea Markets tror dollaren vil bli enda dyrere fremover, i takt med høyere renter i USA og usikkerhet i markedene.
Publisert: Publisert:

Kronen har fortsatt markant svakere til tross for at Norges Bank igjen hevet renten med dobbelt så mye som vanlig til 2,25 prosent fra 1,75 prosent.

En dollar koster nå rundt 10,58 kroner. Det er 38 øre mer enn for bare en uke siden, og det dyreste siden april 2020, da coronakrisen herjet som verst.

Valutastrateg Dane Cekov i Nordea Markets tror dollaren vil styrke seg ytterligere de nærmeste månedene, slik at den vil koste opp mot 11 kroner ved årsslutt.

– Risikoen er at kronen svekkes enda mer, sier han til E24.

Årsaken til det er svakere aksje- og obligasjonsmarkeder i kjølvannet av rentehevingene som sentralbankene verden rundt har varslet. I tillegg regner Cekov med at oljeselskapenes enorme kronekjøp til skatteinnbetalinger vil minske fremover.

IKKE SIDEN coronakrisen våren 2020 har dollaren kostet så mye i norske kroner.

– Mer smerte

– Sentralbanker over hele verden har bekreftet sin forpliktelse til å bringe den høyeste inflasjonen på flere tiår under kontroll med flere renteøkninger. Dette vil innebære mer smerte for realøkonomien og risikoaktivainvesteringer med høyere risiko, men er i favør av en sterkere dollar fremover, skriver Cekov i en analyse.

Høyere rente taler isolert sett for en sterkere valutakurs, så lenge ikke andre sentralbanker hever sine renter mer. Både USA, EU og Sverige har hevet rentene mer enn Norges Bank den siste måneden.

– Dollaren vil sannsynligvis nyte godt av at Fed fortsetter å heve renten, samt statusen som verdens dominerende «trygge havn»-valuta i løpet av de kommende volatileurolige månedene i markedene, tilføyer han.

Fed-sjef Jerome Powell er klar på at renten skal videre opp for å få bukt med inflasjonen, selv om det betyr svakere vekst og høyere arbeidsledighet. De siste anslagene lyder på en fortsatt aggressiv oppgang til 4,4 prosent ved utgangen av året.

I etterkant av rentemøtet styrket dollaren seg mot en bred indeks av andre valutaer til det sterkeste på over 20 år, ifølge Reuters.

Så mye har andre hevet renten den siste måneden:

Norges Bank ser svakere krone

I forbindelse med rentehevingen på torsdag, påpekte Norges Bank-sjef Ida Wolden Bache at kronen har vært sterkere enn ventet før sommeren, men at den har svekket seg den siste tiden.

Videre sa hun at en høyere rente kan bidra til at kronen styrker seg, noe som etter hvert kan dempe prisveksten på varene vi kjøper fra utlandet.

I Norges Banks nye prognoser ventes det at kronen svekker seg ytterligere fremover mot årsskiftet, for deretter å gradvis styrke seg igjen de nærmeste årene. Samtidig er usikkerheten stor.

«Dersom rentedifferansen blir høyere enn vi legger til grunn, kan kronekursen styrke seg raskere enn vi anslår. Skulle derimot usikkerheten i internasjonale finansmarkeder øke, vil det kunne føre til en svekkelse av kronekursen», heter det i prognoserapporten.

Samtidig varslet sentralbanksjefen at tempoet i renteoppgangen senkes fremover, og at toppen trolig ender noe lavere enn tidligere ventet på tre prosent. Det er mindre aggressivt enn mange ventet, og bidro trolig også til kronesvekkelsen.

Bråbrems

Sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø, venter også svakere krone.

– Når vi allerede nå ser en tydelig indikasjon på bråbrems i økonomien, behøver ikke Norges Bank å være like aggressive som de andre sentralbankene, sier hun.

Dalstø viser også til ta de norske rentehevingene får raskere effekt, fordi vi har så høy gjeld, hovedsakelig med flytende rente, i motsetning til mange andre land.

– Det taler også for at kronen ikke får noe særlig videre støtte fra Norges Banks rentesetting.

Sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø, venter også svakere krone.

– Miljø der kronen er veldig sårbar

De kraftige rentehoppene er sentralbankenes medisin mot den overraskende høye inflasjonen. Kombinasjonen har gitt en støkk i finansmarkedene, der resesjonsfryktenfrykt for nedgangstider i økonomien nå råder. Børsene har falt markant den siste tiden, både i USA, Europa og her hjemme.

Dalstø påpeker at manglende risikoappetitt for tiden er den viktigste driveren for kronekursen.

– Kronen er i et miljø nå der den er veldig sårbar, sier hun.

I tider med mye uro, foretrekker investorene sikrere investeringer som for eksempel dollar eller gull, til fordel for den relativt lille norske valutaen, som kan være vanskelig å komme ut av hvis det virkelig smeller.

Den siste tidens prisfall på olje og gass hjelper heller ikke kronekursen. Disse prisene påvirker kronen både direkte og indirekte. Når oljeselskapene på norsk sokkel får lavere inntekter fordi prisene faller, må de også kjøpe mindre kroner for å betale oljeskatt.

I tillegg er lavere oljepris generelt negativt for den norske økonomien, fordi statens inntekter svekkes, og dermed også synet på kronekursen. Foreløpig er imidlertid både olje- og gasspiser betydelig høyere enn på samme tid i fjor.


Source link

Related Articles

Back to top button