Norway

Den økende EU-støtten blant nordmenn er bekymringsverdig

  • Tiril Ekrem

    Nestleder, Haugaland FpU

For mye makt til EU er en trussel mot Norges selvstendighet, skriver debattanten.

Norge og EU er ikke en «match made in heaven».

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

35,3 prosent av nordmenn ville ha stemt ja til norsk EU-medlemskap hvis det var folkeavstemning i morgen. Det viser en fersk meningsmåling utført av Sentio for Klassekampen og Nationen.

Dette er den høyeste EU-oppslutning som er målt på 12 år. Jeg er bekymret.

To ganger har Norge har avholdt folkeavstemninger om norsk tilslutning til et europeisk statsforbund: til EF i 1972 og til EU i 1994.

I lys av krigen i Ukraina har debatten om norsk EU-medlemskap nok en gang åpnet seg. Vi i Fremskrittspartiets Ungdom mener et medlemsskap ville vært like ugunstig for Norge i dag som for 50 og 28 år siden. Her er begrunnelsen.

Trussel mot vår selvstendighet

Norge skal forvalte sine egne ressurser, men ved å underlegge oss EUs politikk vil vi ikke være i stand til dette på samme måte.

En av Norges viktigste næringer er fiskerinæringen. Med et norsk EU-medlemskap vil ikke Norge lenger ha suverenitet over egne hav, samt bli underlagt fiskekvoter.

Den politiske og økonomiske integrasjonen i EU undergraver folkestyret og
fratar medlemslandene økonomisk og politisk handlefrihet. For mye makt til EU
er en trussel mot Norges selvstendighet og demokrati.

I krisetider, både med koronapandemien og Ukraina-konflikten, har vi sett hvor avhengige vi er av andre land, og hvor alvorlige konsekvenser dette kan få: Blant annet står vi nå overfor en kommende kornmangel i hele verden.

Samtidig vil et norsk EU-medlemskap føre til at mange norske bønder må legge ned driften, fordi de blir utkonkurrert av utenlandske aktører som blir sluppet inn på vårt marked. De produserer i større kvanta til en lavere kostnad, noe som gjør at de kan selge produktene sine billigere.

Mer byråkrati

Ja-siden argumenterer for at Norge vil bli isolert, både politisk og økonomisk, utenfor EU.

Men det store flertallet av verdens befolkning bor ikke i EU. Og dersom man for eksempel ser på EUs handelsavtaler med fattige land i Afrika, Karibia og Stillehavet, er de omstridte.

Dessuten vil EU med alle sine direktiver vil representere en ytterligere unødvendig byråkratisering, hvor Norge ikke vil få mye makt eller innflytelse.

Norge som det lille landet vi er, hadde heller ikke fått tilgang til mye makt i dette byråkratiet. Av 705 representanter i Europaparlamentet hadde Norge fått cirka 13.

Norsk politikk skal bestemmes i Norge, ikke i Brussel.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til [email protected] Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.


Source link

Related Articles

Back to top button