Norway

Brukte 50 millioner på å flytte vannplanter én kilometer – siden er de ikke sett

Først virket redningsaksjonen ved Stavanger lufthavn vellykket. Men eksperten som har gjort observasjoner i fem år etter flyttingen, konkluderer med at operasjonen til 50 millioner offentlige kroner ikke har vært en suksess: Han har ikke gjort observasjoner av plantene som ble flyttet.

I dette området, på Leirberg, etablerte Vegvesenet i 2014 en såkalt erstatningsbiotop. Foreløpig trives ikke dvergålegraset.

Bakgrunnen var byggingen av den såkalte Transportkorridor Vest i 2013. Dette innebar utfylling i sjøen og en kraftig utvidelse av veien som går mellom sjøen og rullebanen i den nordre enden av Stavanger Lufthavn, Sola. Det området kalles Sømmevågen.

Da ble det bestemt at den utrydningstruede plantearten dvergålegras skulle flyttes, skriver Stavanger Aftenblad.

Les hele saken med abonnement


Source link

Related Articles

Back to top button