Netherlands

Paspoort of ID-kaart aanvragen in Izmir, Marmaris, Gaziantep en Antalya

Ook dit jaar komt een medewerker van de ambassade als extra service met een mobiel aanvraagstation voor Nederlandse paspoortaanvragen naar de Honoraire Consulaten in Antalya, Marmaris, Izmir en Gaziantep.

Data

Aanmelden

U kunt per e-mail een afspraak maken met de assistenten van onze Honoraire Consuls. Het aantal afspraken is gelimiteerd. Wij verzoeken u dan ook zo snel mogelijk contact op te nemen met de consulaten om een afspraak in te plannen.

Vermeld in uw aanmeldingsmail de volgende informatie:

  • Volledige voor- en achternaam (meisjesnaam indien deze ook in uw paspoort staat vermeld)
  • Geboortedatum
  • Huidige paspoortnummer
  • BSN-nummer
  • Telefoonnummer waarop u te bereiken bent

Geef duidelijk in uw e-mail aan of u een ID-kaart of een paspoort wilt aanvragen en of het een eerste aanvraag dan wel een verlenging betreft.

Informatie over de benodigde documenten vindt u op onze website.

Houd er rekening mee dat onvolledige aanvragen niet in behandeling zullen worden genomen. U wordt dan ook geadviseerd om ruim voor uw afspraak de benodigde documenten alvast te verzamelen.

NB: Het al dan niet doorgaan van de missies zal afhankelijk zijn van de situatie rondom Covid-19. Als het aantal besmettingen in Turkije het niet verantwoord acht dat er zal worden gereisd, zal de missie worden geannuleerd.


Source link

Related Articles

Back to top button